[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[da-nyhedsbrev] LibreOffice nyhedsbrev for maj 2015


Nyhedsbrevet udsendes ca. hver måned.

Seneste nyhedsbrev (Maj 2015):

http://issuu.com/lodahl/docs/2015maj
https://www.dropbox.com/s/z9jqm6y2lw0gyu9/2015Maj.pdf?dl=0

Du kan abonnere på nyhedsbrevet ved at tilmelde dig denne postliste:
nyhedsbrev+subscribe@da.libreoffice.org

Alle artikler ligger også tilgængeligt på internettet på adressen https://libreofficedk.blogspot.dk.


Denne gang kan du læse om

Nyhedsbrevet i PDF-format
Artiklerne on-line
EU bør engagere sig i konkrete open source projekter
LibreOffice konference
* Bliv sponsor for konferencen
* LibreOffice konference - 'Call for papers'
Google Summer of Code
Microsoft imødekommer britiske myndigheder med ODF
LibreOffice til Android
The Document Liberation
ProjectLibre
TIPS
* Regneark eller tabeller i Writer
Internationalt
* Frankrig følger Storbritannien med ODF
* Helsinki foretrækker open source
* Holland: Parlamentet kritiserer regeringen for ikke at anvende open source
Releaseplan
* Næste version bliver 5.0
* LibreOffice 4.3.7 og 4.4.2 er frigivet
Sociale medier
* Facebook
* Google+
* Donationer
Vigtige links

--
Send en e-mail til nyhedsbrev+unsubscribe@da.libreoffice.org for instruktioner om hvordan du ophæver dit abonnement
Problemer? http://da.libreoffice.org/kontakt-os/postlister/
Listens arkiv er tilgængelig på http://listarchives.libreoffice.org/da/nyhedsbrev/

Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.