[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[da-nyhedsbrev] LibreOffice nyhedsbrev for april 2015


Nyhedsbrevet udsendes ca. hver måned.

Seneste nyhedsbrev (April 2015):

Issuu: http://issuu.com/lodahl/docs/2015april
PDF: https://www.dropbox.com/s/u9rqypk2cv0gheg/2015April.pdf?dl=0

Du kan abonnere på nyhedsbrevet ved at tilmelde dig denne postliste:
nyhedsbrev+subscribe@da.libreoffice.org

Alle artikler ligger også tilgængeligt på internettet på adressen https://libreofficedk.blogspot.dk.

Denne gang kan du læse om...

LibreOffice Online
Opdateret Android LibreOffice Viewer
Nye vejledninger
* Formelredigering
* Makroprogrammering
LibreOffice konferencen i Aarhus søger sponsorer
Gamle filer efterlyses
Bedre sikkerhed i PDF-filer
Tip
* Genvej til typografier
Felter og formularer
Releaseplan
Den offentlige sektor
Internationalt
* Storbritannien udgiver værktøjskasse for åbne dokumenter
* I Indien er open source det foretrukne valg
* Den svenske Rigsdag har afholdt et seminar om åbne standarder
Sociale medier
* Facebook
* Google+
* Donationer
Vigtige links

--
Send en e-mail til nyhedsbrev+unsubscribe@da.libreoffice.org for instruktioner om hvordan du ophæver dit abonnement
Problemer? http://da.libreoffice.org/kontakt-os/postlister/
Listens arkiv er tilgængelig på http://listarchives.libreoffice.org/da/nyhedsbrev/

Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.