[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[da-nyhedsbrev] LibreOffice - Nyhedsbrev - December 2013


Nyhedsbrevet udsendes ca. hver måned.
Seneste nyhedsbrev (December 2013):

Læs nyhedsbrevet her:

http://issuu.com/lodahl/docs/2013december
http://doc.oooforum.dk/Nyhed/2013December.pdf

Du kan abonnere på nyhedsbrevet ved at tilmelde dig denne postliste:
nyhedsbrev+subscribe@da.libreoffice.org

Denne gang kan du læse om
Hvorfor navnet LibreOffice?
Moderne look
Nyt ikontema
Oversættelse af LibreOffice
Kvalitet
Microsoft Office
Indstillinger med Windows Registry
Vejledninger
Internationalt
* Lausanne i Schweiz går all in
Releaseplan
Sociale medier
* Facebook
* Google+
Donationer

--
Send en e-mail til nyhedsbrev+unsubscribe@da.libreoffice.org for instruktioner om hvordan du ophæver dit abonnement
Problemer? http://da.libreoffice.org/kontakt-os/postlister/
Listens arkiv er tilgængelig på http://listarchives.libreoffice.org/da/nyhedsbrev/

Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.