[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[da-nyhedsbrev] LibreOffice - Nyhedsbrev - Novemer 2013


Nyhedsbrevet udsendes ca. hver måned.
Seneste nyhedsbrev (November 2013):

Læs nyhedsbrevet her:
http://issuu.com/lodahl/docs/2013november
http://doc.oooforum.dk/Nyhed/2013November.pdf

Du kan abonnere på nyhedsbrevet ved at tilmelde dig denne postliste:
nyhedsbrev+subscribe@da.libreoffice.org

http://issuu.com/lodahl/docs/2013november
http://doc.oooforum.dk/Nyhed/2013November.pdf

Denne gang kan du læse om
LibreOffice økosystemet
Multiplikatoreffekten
Version 4.2 – nyheder
* Google Drev
* Regneark
* Databaser og makroer
* Databaseprogrammet Base
LibreOffice onLine lader vente på sig
* ROLLAPP
* OWNCLOUD
Video og præsentationer fra Milano
Tips
* Nulstille fodnoter
Internationalt
* Schweiz
* Frankring: Gendarmeriet
Releaseplan
Sociale medier
* Facebook
* Google+
Donationer
LibreOffice shop
uǝpısbɐq

--
Send en e-mail til nyhedsbrev+unsubscribe@da.libreoffice.org for instruktioner om hvordan du ophæver dit abonnement
Problemer? http://da.libreoffice.org/kontakt-os/postlister/
Listens arkiv er tilgængelig på http://listarchives.libreoffice.org/da/nyhedsbrev/

Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.