Date: prev next · Thread: first prev next last


Ahoj,

aktuálně je v diskusi návrh, aby TDF zafinancovala některá vylepšení Weblatu, která by usnadnila překládání LibreOffice. Sophie zveřejnila seznam uvažovaných issues v [1].

Jako zpětnou vazbu bychom jí měli poslat, která považujeme za podstatná. Za sebe bych navrhoval následující seznam seřazený od nejdůležitějšího:

https://github.com/WeblateOrg/weblate/issues/4368
Improved presentation of differences in machine translations

https://github.com/WeblateOrg/weblate/issues/6440
Translation Memory Maintenance - Delete Entries

https://github.com/WeblateOrg/weblate/issues/1661
Suggestion rejection reason: possibility of explaining why you reject a suggestion

https://github.com/WeblateOrg/weblate/issues/3242
Ability to download all translation memory from a given project in a per-language basis

https://github.com/WeblateOrg/weblate/issues/263
Nested projects or project grouping


Máte nápady/přání, co upravit nebo dalšího doplnit?

Zdraví
Standa


[1] https://listarchives.libreoffice.org/global/l10n/2022/msg00043.html

--
For unsubscribe instructions e-mail to: lokalizace+unsubscribe@cz.libreoffice.org
Problems? https://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/cz/lokalizace/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.