Date: prev next · Thread: first prev next last


Ahoj,

v současnosti se pokouším rozjet překládání Getting Started Guide, uživatelské příručky od dokumentačního týmu.

O co se jedná: Miloš Šrámek začal tuhle příručku překládat do slovenštiny a vytvořil pro to svn repozitář pro překládací software OmegaT. Z iniciativy serveru OpenOffice.cz v něm byl vytvořen prostor pro český překlad (viz info zde: http://www.openoffice.cz/novinky/preklad-knihy-o-libreoffice).

Záměrem je nejdřív kapitoly přeložit do slovenštiny/češtiny a pak mezi češtinou a slovenštinou využít Google Translate. (Zatím jsem začal na vyzkoušení se třetí kapitolou.) Stávající kapitoly jsou pro verzi 4.0, ale počítá se s průběžnou aktualizací na 4.2, jak je bude dokumentační tým vydávat.

Jakákoliv propagace či pomoc je velmi vítána, kromě překladů z EN/SK bude potřeba doplnit snímky obrazovky, text zkontrolovat apod.

Mějte se,
Standa

--
For unsubscribe instructions e-mail to: lokalizace+unsubscribe@cz.libreoffice.org
Problems? http://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/cz/lokalizace/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.