Date: prev next · Thread: first prev next last


Ahoj,

před dalšími dotazy mám ještě poznámku - rozumím tomu správně, že v Pootlu může být pod Terminology jakýkoliv soubor, ze kterého se pak budou zobrazovat návrhy? V tom případě bych dal dohromady všechno, co jsme probírali, k tomu další termíny a nahrál je tam.

1. "cell range", "data range" v Calcu
- v současnosti: oblast buněk/dat, rozsah buněk/dat (často v nápovědě), datová oblast
- návrh: sjednotit na "oblast dat", "oblast buněk"

2. TRUE/FALSE - logické hodnoty v Calcu
- přeloženo jako PRAVDA/NEPRAVDA, v příkladech v nápovědě ale ponechané TRUE/FALSE
- návrh: přeložit i nápovědu
Může sice vypadat trochu divně, když nelokalizovaná funkce TRUE() bude vracet hodnotu NEPRAVDA, ale bylo by to fakticky správně. Mimochodem by podle mě měla být nápověda lokalizovaná důsledně, tj. včetně formátů čísel (desetinné čárky) nebo datumů (nechystám se to hromadně měnit, ale spíš to mít na paměti).

3. "validity"
- v současnosti: "kontrola vstupních dat" a "platnost"
- vyskytuje se i ve spojeních jako "validity of cell contents"
- návrh: sjednotit na "platnost", nebo jen "kontrola" (to se mi zdá trochu lepší) - "vstupních dat" bych radši nepoužíval, položka je v nabídce Data a ostatní položky nabídky (filtr, řadit apod.) se týkají "vstupních dat" stejně jako kontrola

4. "population" a "sample"
- v současnosti: population jako "základní soubor", "populace", "množina dat", sample jako "vzorek" nebo "výběr" - nevím, jestli se ve statistice upřednostňuje nějaký český výraz, ale byl bych pro sjednocení na "základní soubor" (možná méně zavádějící) a "výběr" (ale proti "vzorku" taky nic nemám)

5. "checkbox"
- nejčastěji jako "zaškrtávací pole" a zkráceně "pole", ale v ovládacích prvcích "zaškrtávací 
políčko"
- návrh: sjednotit na "zaškrtávací pole", akce na něm pak jako "zaškrtnout" (v současnosti i "zatrhnout") a "zrušit zaškrtnutí"

Jako vždy ocením názory a komentáře.

Díky předem, mějte se,
Standa

--
For unsubscribe instructions e-mail to: lokalizace+unsubscribe@cz.libreoffice.org
Problems? http://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/cz/lokalizace/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.