Date: prev next · Thread: first prev next last

[sv-users] Start av flera LO - Låser uppstart av LO


Hej!

Har problem när användaren klickar på t.ex. LO-Calc ikonen,
ibland tycker användaren att det tar för lång tid innan LO ser ut att starta och klickar en gång till och en gång till och en gång till och....
Sedan händer inget mer...

Enda lösningen jag vet just nu, är att starta om datorn,
eller att avsluta  alla processer till Libreoffice (soffice.bin / soffice.exe / scalc.exe)...

Finns det något sätt att undvika att för många LibreOffice startas samtidigt?

Hälsn. Jan--
For unsubscribe instructions e-mail to: users+unsubscribe@sv.libreoffice.org
Problems? https://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.