[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [sv-users] Felmeddelande under system i loggboken


Ja, filerna du skickade direkt till mig ser jag. Nu är jag ingen expert på
detta, men loggen klagar på python inte stöds av windows, och vad jag vet
används python endast för makron i LO. Så kolla runt om det finns någon
möjlighet att stänga av makron i LO.


Den 10 maj 2018 12:46 skrev Jan Romander <jan.romander@bredband.net>:

> Kan du se bilagorna i mailet jag skickade 12.24?
>
> /JR
>
> Den 2018-05-10 kl. 11:30, skrev Bo Siltberg:
>
>> Jag ser inte bilagan, den följer nog inte med listan.
>> Vad har du för faktiska problem?
>> En naturlig fråga är ju också varför du kör LO under ett så gammalt
>> windows.
>>
>> Den 10 maj 2018 10:13 skrev Jan Romander <jan.romander@bredband.net>:
>>
>> Jag har Windows XP som VM under Windows 10. I XP har jag LibreOffice v 5.4
>>> installerad.
>>> När jag använder LibreOffice Write i XP uppstår en rad felmeddelanden
>>> under system i loggboken (se bif).
>>> Vad är fel? Vad kan göras??
>>>
>>> Mvh/jan Romander
>>>
>>> --
>>> For unsubscribe instructions e-mail to: users+unsubscribe@sv.libreoffi
>>> ce.org
>>> Problems? https://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-un
>>> subscribe/
>>> Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundatio
>>> n.org/Netiquette
>>> List archive: https://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
>>> All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
>>> deleted
>>>
>>>
>>>
>

--
For unsubscribe instructions e-mail to: users+unsubscribe@sv.libreoffice.org
Problems? https://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

References:
[sv-users] Felmeddelande under system i loggbokenJan Romander <jan.romander@bredband.net>
Re: [sv-users] Felmeddelande under system i loggbokenBo Siltberg <bo.siltberg@telia.com>
Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.