[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [sv-users] Libre Office 6.03.2


2018-04-23 18:49 GMT+02:00 Håkan <rosenqvist.vvik@telia.com>:

>
>
> Hi. I have install this program, but i get a mesage: Systemfault- dont
> find mergedlo.dll, please install again.
> I do that but the same message come.
> What shall i do???
> Håkan
>
>
Du har skrivit till en svensk maillista för LibreOffice, så det går bra att
skriva på svenska. Det är det denna lista är till för. Adressen till den
internationella listan, dit man skriver på engelska, är users@
global.libreoffice.org, men precis som här måste man först anmäla sig till
listan (”subscribe”). Exakt vart man skriver då kommer jag inte ihåg, men
den snabb sökning på nätet borde ge svar.

Vad gäller din fråga så verkar det som att du försöker installera nämnda
LibreOffice-version under Windows, så där är jag helt borta (har inte haft
Windows sedan 2007), men kanske kan denna sida vara ett steg i rätt
riktning?
https://ask.libreoffice.org/en/question/84046/cannot-find-mergedlodll/


Vänliga hälsningar

Johnny Rosenberg


>
> --
> For unsubscribe instructions e-mail to: users+unsubscribe@sv.
> libreoffice.org
> Problems? https://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-
> unsubscribe/
> Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
> List archive: https://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
> All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
> deleted
>

--
For unsubscribe instructions e-mail to: users+unsubscribe@sv.libreoffice.org
Problems? https://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.