Date: prev next · Thread: first prev next last

Re: [sv-users] Varför öppnas mina tidigare sparade dokument i Skrivskyddat läge och därmed låsta för redigering. Jag inte har inte lagt till skrivskydd i något dokument? Gäller Writer, Calc och Impress men inte Draw. En dialogruta med följande text visas:,,Dokumentfil 'doknamn' är låst för redigering av dig på ett annat system sedan,Öppna dokumentet skrivskyddat eller ignorera egen fillåsning och öppna dokumentet.,,Jag kan förvisso öppna och redigera men måste då spara med annat namn.


Normalt sett brukar ju en låsfil skapas när man öppnar ett dokument. Den
brukar heta något i stil med ”.~lock.FILNAMN.ods#” (åtminstone i
Linux-miljö, hur det ser ut i Windows har jag ingen aning om). Filen är
troligen dold och det är tänkt att den ska raderas när man stängt sin fil.
Ibland kan något gå snett där, exempelvis om programmet kraschar, så att
filen blir kvar. LibreOffice tror då att någon annan jobbar med filen och
du får det fenomen du beskriver. Det låter dock skumt att det skulle ha
blivit då på ALLA dina filer. Det skulle vara om du hade alla filerna öppna
när LibreOffice kraschade (om inte annat kanske det var därför den
kraschade…).
Det är den enda gissning jag har att komma med just nu, tyvärr.

Hade det varit jag, hade jag öppnat någon lämplig filhanterare, navigerat
till mappen där filerna ligger (med LibreOffice avstängt), sett till att
dolda filer visas och tittat efter om det inte trots allt ligger kvar en
och annan låsfil och skräpar. Om det gör det tar man bort den, sedan borde
det fungera.Vänliga hälsningar

Johnny Rosenberg

Den 18 december 2017 22:37 skrev Gunilla Gårdmo <g.gardmo@gmail.com>:

Tack för ditt svar och ja, det öppnas skrivskyddat och jag måste klicka på
"Redigera dokumentet" för att kunna göra något alls.

Rolf

Den 2017-12-18 kl. 22:13, skrev Johnny Rosenberg:

Den 18 december 2017 18:58 skrev Gunilla Gårdmo <g.gardmo@gmail.com>:

Varför öppnas tidigare sparade dokument i Skrivskyddat läge och låsta för
redigering. Jag använder inte skrivskydd i något dokument? Gäller dokument
i såväl MS Office som LibreOffice format och för Writer, Calc och Impress
men inte Draw. En dialogruta med följande text visas:

/Dokumentfil '/doknamn/' är låst för redigering av dig på ett annat
system sedan //
//Öppna dokumentet skrivskyddat eller ignorera egen fillåsning och öppna
dokumentet./

Jag kan förvisso öppna och redigera men måste då spara med annat namn.
Använder Windows 10 och x64 processor.


Måste du spara under annat namn även när du väljer ”ignorera egen
fillåsning och öppna dokumentet”?


Vänliga hälsningar

Johnny RosenbergRolf Gårdmo


---
Detta e-postmeddelande har sökts igenom efter virus med antivirusprogram
från Avast.
https://www.avast.com/antivirus

--
For unsubscribe instructions e-mail to: users+unsubscribe@sv.libreoffi
ce.org
Problems? https://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-un
subscribe/
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
deleted

<https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=emailclient>
 Virusfritt.
www.avast.com
<https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=emailclient>
<#m_8873811022706071651_DAB4FAD8-2DD7-40BB-A1B8-4E2AA1F9FDF2>


-- 
For unsubscribe instructions e-mail to: users+unsubscribe@sv.libreoffice.org
Problems? https://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.