Date: prev next · Thread: first prev next last

Re: [sv-users] Funktion - Sök - sammanställ information!


Tillslut fick jag till det med följande formler (som exempel)
=OMSAKNAS(INDIREKT("Flik1." & "J" & PASSA($B2;'Flik1'.$A$1:$A$1050;0));"")
Enda nackdelen är att kolumnen i detta fall "J" är statisk (om formeln ska kopieras)

Andra formler blev följande .:
=OM(ÄRFEL(U15+V15+W15);"";U15+V15+W15) - för att hantera en beräkning.
=OMSAKNAS(BYT.UT(INDIREKT("Flik1." & "D" & PASSA($B2;'Filk1'.$A$1:$A$1050;0));".";",");"")

//Jan

Den 2017-12-12 kl. 14:27, skrev Jan Öhman:
Hej!

Får inte till en bra formel för följande informations hantering.

Antag att det finns 3st flikar.
Flik1 - Många rader med flera kolumner. Dessa innehåller produktinformation.
Flik2 - Statistik från några produkter.
Flik3 - En sammanställning av Information från både Flik1 och Flik2.

Det som är gemensamt för Flik1 och Flik2 är artikelnumret.

Antag följande .:
Flik1.: (originalinfo)
A1=0018,  B1=Benämning1, C1=Info_A1, D1=Info_B1, E1=Pris1
A2=001-1, B2=Benämning2, C2=Info_A2, D2=Info_B2, E2=Pris2
....
A700=129876A, B700=Benämning, C700=Info1, D700=Info2, E700=Pris
....
A850=

Flik2.: (originalinfo)
A1=0018, B1=Statistik1A, C1=Statistik1B, D1=Summa1
A2=129876A, B2=Statistik2A, C2=Statistik2B, D2=Summa2

Flik3.: (resultatinfo)
A1=0018, B1=Benämning1, C1=Info_A1, D1=Info_B1, E1=Pris1, F1= Statistik1A, G1=Statistik1B, H1=Summa1 A2=129876A, B2=Benämning, C2=Info1, D2=Info2, E2=Pris, F2=Statistik2A, G2=Statistik2B, H2=Summa2

Händelser som kan komplicera det hela?
- Antag att Flik1 sorteras (Flik3 ska inte påverkas)
- Antag att någon rad raderas /tas bort från Flik1 - Flik3 bör helst inte påverkas. - Antag att Flik2 innehåller information som inte finns i Flik1 - (Information i Flik3 uteblir)

Är detta möjligt?
Finns begränsningar?
Vilka funktioner ska man titta på?
Hur skulle en formel kunna se ut?

//Jan
--
For unsubscribe instructions e-mail to: users+unsubscribe@sv.libreoffice.org
Problems? https://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.