Date: prev next · Thread: first prev next last

[sv-users] Fwd: [sv-users] Ersätt


Hoppsan, jag gjorde det igen, svarade direkt till den som skickat frågan.
Jag skriver ju till ett antal mailinglistor, och just LibreOffice-listorna
är ju lite unika med det, att om man bara väljer "Svara" i Gmail kommer
inte svaret till listan, utan bara till personen som ställde frågan. Jag
kommer nog aldrig att vänja mig vid detta, så det kommer garanterat att
fortsätta hända.---------- Vidarebefordrat meddelande ----------
Från: Johnny Rosenberg <gurus.knugum@gmail.com>
Datum: 10 november 2017 20:22
Ämne: Re: [sv-users] Ersätt
Till: Per Schoerner <per@schoerner.se>


Den 10 november 2017 15:18 skrev Per Schoerner <per@schoerner.se>:

Hej

Försöker använda funktionen ERSÄTT. Jag har en kolumn med värden som
består av 3 tecken, en blank, 3 tecken.

Jag vill ha bort den där blanka i mitten, så jag skriver ERSÄTT("
";4;1;""). resultater blir att hela cellen blir tom.

Missar jag nåt?


Japp. Skriver du formeln så (fast med ett likhetstecken före), så blir den
tom.

I din formel ersätts ett mellanslag med ingenting, men originalsträngen som
består av tre tecken, ett mellanslag och tre tecken till är ju inte med i
formeln över huvud taget.
Om originalsträngen ligger i A1 så kan du, i någon annan cell, exempelvis
B1, skriva:
=ERSÄTT(A1;4;1;"")

I mitt fall får jag:

A1 B1
ABC 123 ABC123Vänliga hälsningar

Johnny RosenbergPer


--
For unsubscribe instructions e-mail to: users+unsubscribe@sv.libreoffi
ce.org
Problems? https://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-un
subscribe/
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
deleted-- 
For unsubscribe instructions e-mail to: users+unsubscribe@sv.libreoffice.org
Problems? https://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.