Date: prev next · Thread: first prev next last


Hej!


Jag
är ny med dessa program.


Jag markerade tre rader i ett textdokument för att bara ändra
fontens storlek.
När jag sedan gjorde en utskrift visade det sig att markeringen också innebar
att
det markerade blev en ny sida och det som tidigare hade varit på samma
sida fördes över till
nästa.
det tycks inte gå att rätta.


I Presentation skulle jag göra förändringar i
en äldre presentation, men det
tycks inte gå och dessutom hart jag fått in Nytt tema från ett annat av
Libres
program och det går inte att ta bort.


Tyvärr verkar det som om jag inte kan
använda den nya versionen, det är
för många "fel" i den.


Mvh
Kjell
Åberg
Mellerud
Sverige
-- 
For unsubscribe instructions e-mail to: users+help@sv.libreoffice.org
Problems? http://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.