Date: prev next · Thread: first prev next last


Hej!
Tillslut fick jag det att fungera med olika sid formatmallar. (Tack!)
men "totalt antal sidor" följer inte sidnumreringen. vilket blir en förvirrande uppgift.

Sista sidan kan få följande information i sidfoten "sidan 25 av 27"
(eftersom sidnumreringen började efter första sidan och innehållsförteckningen)

//Jan

Johnny Rosenberg skrev 2012-10-19 16:55:
Jag råkade visst svara dig privat förra gången. Detta händer titt som
tätt sedan denna lista ändrade sitt beteende; något jag inte verkar
kunna vänja mig vid…
Nu kom jag dock ihåg att svara till listan, för en gångs skull.

Den 19 oktober 2012 08:56 skrev Jan Öhman <Jan_Ohman@glocalnet.net>:
Hej!
Tack för svaren!
Sidformatmall...

Jag gör nog något fel när dokumentet skapas?

Har gjort på följande vis. (Sidformat standard)
- Anger storleken på sidan  (Format/Sida/Sida = A5)
- Aktiverar sidfoten (Format/Sida/Sidfot = Sidfot På)
- Markerar sidfoten och infogar sidnumret (Infoga/Fältkommando/Sidnummer)

Nu visas sidnumret på alla sidor.

Hur använder man olika sidformatmallar i dokumentet?
Går deta att ändra i efterhand?
Ställ markören på en sida. Se till att formatmallsdialogen är öppen
(F11) och att sidformatmallar visas. Dubbelklicka på den sidformatmall
du vill ha. Klart.Vänliga hälsningar

Johnny Rosenberg
ジョニー・ローゼンバーグ

//Jan


--
For unsubscribe instructions e-mail to: users+help@sv.libreoffice.org
Problems?
http://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
deleted


--
For unsubscribe instructions e-mail to: users+help@sv.libreoffice.org
Problems? http://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.