Date: prev next · Thread: first prev next last


Jag lyckas inte återskapa ditt problem med några enkla tester men
det hindrar ju inte att jag kan ge förslag på alternativa lösningar. ;)

Ett förslag är att från Draw exportera bilden till lämpligt format
exempelvis svg, png eller jpg vilket som ger bäst resultat beror
lite på vilken typ av bild det handlar om. Sedan infogar du bilden
i Writer.

Ett annat förslag är att från LibreOffice välja att infoga Draw filen
som ett OLE-objekt. Gå till menyn Infoga -> Objekt -> OLE-objekt.
I dialogen som kommer upp väljer du "Skapa från fil". Därefter
klickar du på "Genomsök" och söker reda på filen.
Att arbeta med OLE-objekt i LibreOffice är inte helt utan problem,
så ifall detta börjar krångla så välj en annan väg. En kommentar
till i fall du använder Windows har du möjlighet att bädda in diverse
filer i dina dokument, men tänk på att detta inte har stöd under
Linux/Mac. Delar du dokument med personer i andra operativsystem
bör du därför undvika att bädda in andra OLE-objekt än LibreOffice filer.

Om du har originalfilerna och de inte innehåller någon känslig
information så får du gärna sända över dem till mig (tror tyvärr
inte att du kan bifoga dem till listan) så kan jag se ifall jag kan
se vad det är som ställer till det. Det låter som en bugg, och
bör i så fall rapporteras.

Med vänlig hälsning
Niklas Johansson

Jan Öhman skrev 2012-08-27 12:46:
Hej!

Har ritat en bild i LibreOffice Draw (trevligt program)
Bilden tar upp en hel A4:a
Nu önskar jag infoga den bilden i ett LibreOffice Writer programmet.

Hur löser man detta bäst?
___________

En metod jag testade var att "klippa & klistra"
Bilden kom in i Writer, men då lyckas jag inte centrera den.
Hur jag än textanpassar bilden, åker den längst ned på sidan....

//Jan Ö--
For unsubscribe instructions e-mail to: users+help@sv.libreoffice.org
Problems? http://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.