Date: prev next · Thread: first prev next last
Dobrý deň,


potreboval by som sa poradiť. Dlhšiu dobu používam LibreOffice.
   Vždy, keď je vydaná nová verzia LibreOffice tak si ju
   nainštalujem. Používam operačný systém Wondows 10 Pro. Všetko mi
   fungovalo v poriadku až po verziu 5.3.2. Keď som naištaloval túto
   verziu LibreOffice mi pracuje o dosť pomalšie ako predchádzajúce
   verzie. Badať to hlavne v Calcu pri načítaní tabuliek a grafov.
   Ale vo Windows XP táto verzia LibreOffice pracuje v poriadku.
   Skúšal som aj novšiu verziu 5.3.3, alebo testovaciu 5.4.0. Rovnako
   sa správajú. Stretol sa s niečim podobným niekto?


Ďakujem za odpoveď.


M. Abrhan
--Prosím pred odoslanímVYMAŽTE VŠETKY MAILOVÉ ADRESY.Buďte
   ohľaduplní k svojim priateľom, neoznamujte ich adresy každému.
   Odosielajte skrytú kópiu. Ušetríte ich od zbytočnéhoSPAMu.
   Neposielajte miREŤAZOVKY!Ďakujem.


-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@sk.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sk/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.