Date: prev next · Thread: first prev next last


Am observat că LibreOffice încă mai are sedile în interfață.

9 de Ş
https://translations.documentfoundation.org/ro/translate/#search=%C5%9E&sfields=target&soptions=exact&unit=76351732

22 de ş
https://translations.documentfoundation.org/ro/translate/#search=%C5%9F&sfields=target&soptions=exact&unit=78369036

15 de ţ
https://translations.documentfoundation.org/ro/translate/#search=%C5%A3&sfields=target&soptions=exact

---------------------

Am mai modificat pe ici-colo unde era scris: „nici o” sau „nici un”
dezlegat.

A mai fost scris „nici o dată” când trebuia „niciodată„

https://translations.documentfoundation.org/ro/translate/#search=Nici%20o&sfields=target&soptions=exact&unit=87305824

https://translations.documentfoundation.org/ro/translate/#search=nici%20o&sfields=target&soptions=exact&unit=76377378

https://translations.documentfoundation.org/ro/translate/#search=Nici%20un&sfields=target&soptions=exact&unit=87305823

https://translations.documentfoundation.org/ro/translate/#search=nici%20un&sfields=target&soptions=exact&unit=87305847

(trebuie căutat atât cu majusculă cât și fără pentru că Pootle nu permite
căutarea exactă indiferent de capitalizare)

---------------------

Este nepotrivit traducerea „întoarce” în contextul englez "return" pentru o
funcție sau pentru programare. Se folosește „returnează”.

Uneori se mai potrivetțe „rotire” (verbul englez "to turn").

"Turning helix" ar fi „spirală rotitoare” (sau „care se rotește”), nu
„elice ce se întoarce”

"Turn and Grow" ar fi „Rotire și mărire” cred

"Inside turning cube" ar fi „Cub ce se întoarce pe dos” în loc de „Cub ce
se întoarce în interior”

Peste tot unde e folosit „întoarce” începând de la numărul 246 (fără
LibreOffice 4.3)

https://translations.documentfoundation.org/ro/translate/#search=%C3%AEntoarce&sfields=target&unit=87361778

---------------------

"Rate of return" se traduce ca „rată de rentabilitate” sau „rata
rentabilității”

https://translations.documentfoundation.org/ro/translate/#search=rate%20of%20return&sfields=source&soptions=exact&unit=87397031

---------------------
Cred că "particular" e prieten fals (
https://en.wikipedia.org/wiki/False_friend ) se traduce ca „specific”,
„anumit”, „special”, „exact” etc.

https://translations.documentfoundation.org/ro/translate/#search=particular&sfields=target&unit=87396802

---------------------

Englezul "set" se traduce „mulțime” ("set theory" -> "teoria mulțimilor")

---------------------


Numai bine,
Jobava

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@ro.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/ro/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.