Date: prev next · Thread: first prev next last


Salut,

am rămas puțin în urmă, și nu știu dacă o să reușesc să recuperez prea repede, fiindcă am multe și la lucru, și și acasă.

Sunt încă 9051 de cuvinte de tradus, acesta vine cam 6-10 ore, fiindcă majoritatea trebuie doar verificate.

Ai drepturi în pootle, deci dacă vrei și poți, poți ajuta.

Aprox în 20 martie va fi codul închis pentru 4.4.2, care va fi prima ediție care cât de cât e recomandat pentru utilizare în producție de persoana fizice. În principiu acesta ar trebui să fie ultima versiune pentru care ar trebui finalizată traducerea. O să încers și eu să traduc, poate reușim să finalizăm.


2015.03.06. 18:46 keltezéssel, Raul Malea írta:
Salut,

Ceva noutăți?
M-am gândit sa mă implic activ și în acest proiect de vreme ce
traducerile la Mozilla sunt aproape finalizate.

Akos, am observat că sunt multe texte de revizuit.

Mulțumesc,--
Ákos


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@ro.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/ro/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.