Date: prev next · Thread: first prev next last


Pootle este gata pentru continuare.
Acum sunt două proiecte, unul 3.6 UI și 4.0 UI. În 4.0 UI au apărut încă 4509 de cuvinte din care 2629 sunt pt. programul nou librelogo. Dacă corectăm ceva, trebuie făcut în ambele, nu va fi posibil combinarea celor două, fiindcă de acum în colo, fișierele PO vor fi direct importate în codul sursă și din ele se va crea direct build-ul. Nu mai sunt compatibile cu seria 3.6. La LO 4.0 UI și pe parcurs vor apărea automat noi expresii de tradus, deci trebuie urmărit, până la ediția finală.

Ákos


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@ro.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/ro/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.