Date: prev next · Thread: first prev next last


A apărut LibreOffice 3.6.4 RC1 care include traducerea exportată din narro, acum de o săptămână, și câteva 100 de corecții și traduceri în plus. Starea traduceri este aproximativ 86%.

Se poate descărca de aici:
http://www.libreoffice.org/download/pre-releases/

Fiind un pre-release nu este recomandată utilizarea lui productivă, doar pentru teste, în cazul nostru pentru a corecta erorile de traducere.

Cine găsește erori de traducere să le corecteze în pootle, sau să le trimită pe adresa: tradu@libreoffice.ro să le putem corecta. Puteți să o trimiteți și pe listă, dar nu văd prea mare rost să-i spamuim pe toții.

Ákos


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@ro.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/ro/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.