[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[pl-users] tabela przestawna - problem dat


Witam,
opiszę w miarę szczegółowo 2 problemy

Utworzyłem relacyjną bazę danych zawierającą tabele, widoki oraz kwerendy. Dane do bazy wprowadzam przy pomocy formularzy które umieściłem jako arkusze calc (3 formularze - 3 arkusze). Dane te to tekst, daty i liczby.
Dane z bazy danych "wyciągam" przy pomocy tabel przestawnych. Takie rozwiązanie działało dobrze przez dłuższy czas bez problemu. Od którejś z wersji 4 libreoffice (niestety nie pamiętam której) zaczęły się problemy. Z tego powodu nie instalowałem nowych wersji, bazowałem na starych, sprawdzonych. Teraz zainstalowałem wersję 6 i problem nadal istnieje.

* problem 1

W tabeli przestawnej mam zestawienie faktur z opisem sprzedawcy, daty i kwoty. Po wprowadzeniu nowych danych i odświeżeniu tabeli, daty zostają zamienione na liczby. Gdy ręcznie zmienię format danych na datę sytuacja wraca do normy_ale tylko do czasu odświeżenia tabeli przestawnej_. Nie widzę dat tylko ciągi liczbowe, przy czym we wszystkich tabelach i kwerendach w samej bazie daty wyświetlane są prawidłowo. Tylko tabela przestawna zmienia format.

* problem2

Zauważyłem że w niektórych sytuacjach następuje samoczynna zmiana daty faktury o jeden dzień mniej. Np. wprowadzam datę faktury 12.02.2018, taka data jest wprowadzana do bazy, a po kolejnym otworzeniu bazy data jest zamieniana na 11.02.2018.

Proszę o pomoc, bo bez dostępu do terminów płatności faktur istnienie bazy traci sens.

pozdrawiam
Lachowski Michał--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@pl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/pl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.