[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[pl-users] Prośba o pomoc


Korzystam z waszego programu LibraOffice 5 i nie mogę wyszukaniem i
zrobieniem
znaku wodnego. Czy jest taka możliwość w dokumencie tekstowym Libra Office
zrobić coś takiego
Jeżeli tak to proszę o pomoc w jaki sposób można to zrobić.
Chodzi mi o to, że np podczas drukowania dokumentu w tle tego dokumentu na
drukowanym papierze znajduje się np COPY lub coś innego co można sobie
będzie wpisać lub itp.

Pozdrawiam

Wojciech Szymanek

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@pl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/pl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Follow-Ups:
[pl-users] Re: Prośba o pomocWojciech Szymanek <wszymanek@gmail.com>
Re: [pl-users] Prośba o pomocWojciech Górnaś <wojciech@gornas.com>
Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.