[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[pl-users] Wymiana danych pomiędzy Libre Office, a MS Access


Witam!Pracuję z bazą danych *.mdb i potrzebna mi jest możliwość pobierania danych z arkusza kalkulacyjnego przez bazę danych oraz eksportowanie danych z bazy do arkusza kalkulacyjnego... Zaznaczam że jestem nowy w temacie Libre Office...Baza o której mówię (formularze, kwerendy, tabele) opracowana została w programie MS Access 2010 z wykorzystaniem kodu VBA. Wszystko działa w pakiecie Excel 2010 ale wyniknął problem dodania możliwości korzystania z bazy przez Libre Office Base...
Zacząłem nowy temat w tej kwestii na forum: https://forum.openoffice.org/pl/forum/viewtopic.php?f=13&t=3328
można znaleźć tam kod odpowiedzialny za współpracę bazy danych z arkuszami Excel. Zależy mi na tym aby tak przerobić kod, abym mógł otwierać tabele LibreOffice Calc...
Z góry dziękuję za odpowiedź,
z wyrazami szacunku,
--
Marcin Magalski
Poland
tel: 603 582 985
gg:39707895
--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@pl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/pl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Follow-Ups:
Re: [pl-users] Wymiana danych pomiędzy Libre Office, a MS AccessPiotr Sinda <piotr.sinda@gmail.com>
Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.