[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [pl-users] główka


bla bla bla bla, a nie można prościej

W menu Format > Strona tytułowa, potem można wpisać tylko Ok jak nic nie
chcemy zmieniać

p.


W dniu 10.03.2015 o 12:16, Wojciech Górnaś pisze:
> Trzeba przyporządkować stronie tytułowej inny styl strony niż
> pozostałym stronom.
> Przybornik stylów pokazuje się po wciśnięciu F11 - tam wybieramy
> zakładkę "style strony" (czwarta ikonka od lewej). W stylu strony
> tytułowej proszę zostawić włączoną główkę, a styl pozostałych stron
> tak zmodyfikować, żeby główki nie było.
> Jeśli potrzeba dodatkowych instrukcji, proszę pisać.
> W.G.
>
> W dniu 10.03.2015 o 12:07, Anna Sw pisze:
>> blockquote {padding-left: 1ex; margin: 0px 0px 0px 0.8ex;
>> border-left: #cccccc 1px solid;} p {margin: 0px;padding: 0px;}
>> Witam,
>>
>>
>> jak mam usunąć głowkę, ktra tworzy się automatycznie na każdej
>> kolejnej stronie tekstu. Zależy mi na tym aby głwka była tylko na 1
>> tytułowej stronie a na każdych następnych nic tylko tekst.
>>
>>
>>
>>
>
>


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@pl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/pl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Follow-Ups:
Re: [pl-users] główka<michal_bodziony@o2.pl>
References:
[pl-users] główka"Anna Sw" <aanneczkaaa@wp.pl>
Re: [pl-users] główkaWojciech Górnaś <wojciech@gornas.com>
Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.