[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[pl-users] drukowanie na własnym rozmiarze papieru


blockquote {padding-left: 1ex; margin: 0px 0px 0px 0.8ex; border-left: #cccccc 1px solid;} p {margin: 0px;padding: 0px;}
Dzień dobry,
pracuję na systemie OS X 10.9.5. Bardzo proszę o pomoc w kwestii ustawienia własnych rozmiarw papieru przy drukowaniu. Libre Office raz na to pozwala, a raz nie - np. mogę wydrukować tekst na papierze formatu 110x110mm (po wcześniejszym zdefiniowaniu własnego rozmiaru strony), ale już format 135x135 "wpycha" na siłę do A6 i dodawanie własnego rozmiaru strony w tym wypadku niczego nie zmienia. W załączniku screeny obrazujące problem.


Będę wdzięczna za pomoc, ponieważ problem jest dla mnie krytyczny i uniemożliwia mi wręcz pracę.
Pozdrawiam,


Ania
--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@pl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/pl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.