[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[pl-users] Wybór aktualizacji do zainstalowania


Czy w przypadku LibreOffice’a mamy do wyboru możliwość wyboru instalowanych poprawek – w przypadku jakiejś wersji oprogramowania mamy do wyboru które poprawki są instalowane, a które chcemy pominąć w systemie Windows?W przypadku pytań bądź wątpliwości służę pomocą.

Pozdrawiam

Artur Florczyk

Specjalista IT

tel.: (32) 768-17-60 wew. 204

fax: (32) 768-17-62

NBIT Spółka Jawna, Oddział Chorzów

41-500 Chorzów, ul. Metalowców 13a

e-Mail: <mailto:artur.florczyk@nbit.pl> artur.florczyk@nbit.pl

WEB: <http://www.nbit.pl/> www.nbit.pl<http://www.szkolenia.nbit.pl/> http://www.portal.nbit.pl/szkolenia.jpg<http://www.facebook.com/nbitpl> http://www.portal.nbit.pl/facebook.jpgNiniejsza wiadomość oraz jej załączniki mogą zawierać informacje poufne, stanowiące tajemnice Nbit. Informacje zawarte w tej wiadomości są przeznaczone wyłącznie dla osoby, która jest jej adresatem. Przesyłanie, rozpowszechnianie lub inne nieuprawnione wykorzystywanie otrzymanej wiadomoœci i jej załączników jest zabronione. Jeżeli nie jesteście Państwo adresatem tej wiadomości a otrzymaliście ją przez pomyłkę, uprzejmie prosimy o poinformowanie o tym fakcie nadawcy i usunięcie tej wiadomości wraz z załącznikami.
--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@pl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/pl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.