[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [pl-users]


Nie jestem ekspertem od Calca, ale może próbuj z funkcją "BD.ILE.REKORDÓW"
(z kategorii baza danych)?


W dniu 8 sierpnia 2013 14:51 użytkownik Kazik <maxikot@gmail.com> napisał:

> Hello,
>
> mam następujący problem. Mam zakres danych w arkuszu kalkulacyjnym
> wypełnionym danymi takimi jak: m8, s8, m12, e8.
>
> Co zrobić by w danej komórce poza tym polem, pokazywało mi informację ile
> w tym polu jest wartości przykładowo m8. Np. Pól w których jest wartość m8
> to 4.
>
> --
> Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@pl.**libreoffice.org<users%2Bunsubscribe@pl.libreoffice.org>
> Posting guidelines + more: http://wiki.**documentfoundation.org/**
> Netiquette <http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette>
> List archive: http://listarchives.**libreoffice.org/pl/users/<http://listarchives.libreoffice.org/pl/users/>
> All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
> deleted
>

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@pl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/pl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Follow-Ups:
Re: [pl-users]Jarosław Maciejewski <nitro.bystrzyca@gmail.com>
References:
[pl-users]Kazik <maxikot@gmail.com>
Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.