[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [pl-users] LibreOffice Base - Jak wygenerować nietypowy raport


Witam,

należy utworzyć kwerendę, która odpowiednio "przekonwertuje" dane z kolumny
do wiersza. Po stworzeniu kwerendy można stworzyć raport na jej podstawie.
Problem pojawia się, jakie napisać zapytanie SQL (edycja/wybór nieznanej
ilości kolumn na podstawie wierszy).

Sądzę, że Pana problem to już poziom zaawansowany SQL. Skąd pomysł na takie
używanie baz danych? :-)

Pozdrawiam.
Paweł

W dniu 4 lutego 2013 20:50 użytkownik Piotr Sinda
<piotr.sinda@gmail.com>napisał:

> Witam
>
> Potrzebuję wygenerować raport w którym określone wartości jednej kolumny
> będą wyświetlone w raporcie w jednym wierszu. Przykładowo rozdzielone
> przecinkiem.
> Jak można to zrealizować?
> Jeżeli moje pytanie jest dość mało precyzyjne proszę zasygnalizować.
>
> Dziękuje. Pozdrawiam.
>
> --
> Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@pl.libreoffice.org
> Posting guidelines + more: http://wiki.**documentfoundation.org/**
> Netiquette <http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette>
> List archive: http://listarchives.**libreoffice.org/pl/users/<http://listarchives.libreoffice.org/pl/users/>
> All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
> deleted
>

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@pl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/pl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Follow-Ups:
Re: [pl-users] LibreOffice Base - Jak wygenerować nietypowy raportPiotr Sinda <piotr.sinda@gmail.com>
References:
[pl-users] LibreOffice Base - Jak wygenerować nietypowy raportPiotr Sinda <piotr.sinda@gmail.com>
Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.