[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[pl-users] Re: [pl-users] uzupełnianie daty w LO Calc


Spróbuj sformatować komórkę jako pole liczbowe w formacie "data"
("Format"/ "Komórki"/ karta "Liczby"/

W dniu 25.10.2012 o 10:02 Andrzej Siuda <siuda.pak@gmail.com> pisze:

Używałem wcześniej wersji 3.4 i w polu zdefiniowanym jako data wystarczyło
wpisać np. "10." żeby automatycznie datę ustawił na aktualny miesiąc i rok.
W tej chwili w wersji 3.6 muszę wpisać całą datę sam. Da się to ustawić
tak, aby działało jak wcześniej ?

pozdrawiam


--
Hermaszuk Ireneusz
hermaszuk@gmail.com

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@pl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/pl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

References:
[pl-users] uzupełnianie daty w LO CalcAndrzej Siuda <siuda.pak@gmail.com>
Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.