[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [pl-users] Problem z otwarciem LibreOffice


piątek, 28 września 2012 o 00:01. Osoba podpisująca się Bartłomiej
Fliszkiewicz <bartuspionki@gmail.com> napisała:

> Mam problem z włączeniem LibreOffice na Fedora 17. Zainstalowałem
> program zgodnie z plikiem readme i gdy wybieram którąkolwiek z
> aplikacji w menu, nic się nie dzieje.

Gdzieś w czeluściach /opt/ (nie pamiętam dokładnej ścieżki) powinien być plik
nazywający się soffice. Otwórz terminal i spróbuj go uruchomić. Wklej komunikat
błędu, o ile jakiś się pojawia.

Dlaczego instalujesz LO pobranego ze strony? W repozytorium Fedory powinny być
odpowiednie pakiety.
--
Mirosław Zalewski

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@pl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/pl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

References:
[pl-users] Problem z otwarciem LibreOfficeBartłomiej Fliszkiewicz <bartuspionki@gmail.com>
Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.