[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [pl-users] ikona dokumentu


Witaj!
Opisz dokładnie czego Ci brakuje i jakiego systemu używasz.
Jeśli chodzi Ci o _skrót__do programu "writer"_, to plik programu znajduje się w folderze w którym zainstalowałeś LibreOffice (najprawdopodobniej /C:\Program Files\LibreOffice 3.6\program/ jeżeli używasz LibreOffice w wersji 3.6 na Windows), a nazywa się /swriter.exe/. Zrób sobie skrót do tego pliku i będziesz mógł uruchamiać writera z pulpitu.
Jeśli natomiast ikona skrótu lub pliku nie działa, to poszukaj w skojarzeniach plików z programami.
Chyba, że chodzi Ci o... no właśnie. Napisz dokładnie o co chodzi.


W dniu 2012-08-31 17:41, andrzej pisze:
mam problem polegający na braku ikony dokumentu writera w na pulpicie jest zywkła ikona windowsa z nie znanym formatem pliku jak zmienić ją na zwykłą libre office'ową--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@pl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/pl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Follow-Ups:
Re: [pl-users] ikona dokumentuandrzej <viete89@gmail.com>
References:
[pl-users] ikona dokumentuandrzej <viete89@gmail.com>
Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.