[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [pl-users] program crashuje tuz po otworzeniu


W dniu 15.08.2012 o 13:25 Piotr Sinda <piotr.sinda@gmail.com> pisze:

W dniu 2012-08-15 03:41, andrzej pisze:
posiadam libre office w wersji 3,6,0 po otworzeniu dokumentu tekstowego lub w czasie wyswietlania zielonego ekranu startowego program zawiesza się po czym następuje komunikat o błędzie programu i o wysłaniu raportu z błędami do microsoftu mam najnowsze dodatki jak java adobe flash etc

Nie podałeś z jakiej wersji systemu operacyjnego korzystasz.
Mam zainstalowaną tą samą wersję LibO na Windows 7 HP i nie zauważyłem podobnych problemów.
Jeżeli używasz XP to może nieodpowiednia wersja DotNet?
posiadam win xp z net framework 4 jeśli to jet dotnet--
Używam klienta poczty Opera Mail: http://www.opera.com/mail/

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@pl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/pl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Follow-Ups:
Re: [pl-users] program crashuje tuz po otworzeniuPiotr Sinda <piotr.sinda@gmail.com>
References:
[pl-users] program crashuje tuz po otworzeniuandrzej <viete89@gmail.com>
Re: [pl-users] program crashuje tuz po otworzeniuPiotr Sinda <piotr.sinda@gmail.com>
Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.