[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [pl-users] Rejestracja makra


Witam

Narzędzia -> Opcje -> Ogólne -> zaznacz Uruchom niestabilne funkcje
http://openofficeorgpl.blogspot.com/2007/10/wstawianie-znakw-specjalnych-za-pomoc.html

--
Z poważaniem
Konrad Kmieciak

Dnia poniedziałek, 28 maja 2012 14:42:53 Radek Zieliński pisze:
> Dzień dobry,
>
> mam najnowszą wersję LibreOffice (3.5.3.2), niestety nie działa w niej
> funkcja rejestracji makra. W menu narzędzia/makra w ogóle nie ma tej
> opcji, próbowałem też dodać ją do paska narzędzi (taka opcja co prawda
> istnieje ale odpowiedni przycisk nie pojawia się na pasku) i przypisać
> do niej skrót klawiaturowy (wtedy włącza się rejestracja, ale przycisk
> zakończenia jest nieaktywny).
>
> Czy można coś z tym zrobić - zależy mi na przypisaniu skrótu do
> niektórych znaków specjalnych, których używam w pracy, a rejestracja
> odpowiedniego makra to chyba jedyny sposób, by to zobić? Będę wdzięczny
> za pomoc,
>
> z poważaniem,
> Radek Zieliński
>
> --
> Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@pl.libreoffice.org
> Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
> List archive: http://listarchives.libreoffice.org/pl/users/
> All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted
>

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@pl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/pl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Follow-Ups:
Re: [pl-users] Rejestracja makraRadek Zieliński <radek.zie@gmail.com>
References:
[pl-users] Rejestracja makraRadek Zieliński <radek.zie@gmail.com>
Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.