[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [pl-users] Pomoc


Witaj

Odinstaluj LibreOffice - jeżeli coś jest jeszcze.

Teraz wybierz Start -> Uruchom
Wpisz "regedit" i uruchom

Wyszukaj i pousuwaj wszystkie wpisy, które zawierają "soffice" i "libreoffice".

--
Z poważaniem
Konrad Kmieciak

Dnia czwartek, 3 maja 2012 14:48:26 Tadeusz Krajewski pisze:
> Witam
> mam problem z zainstalowaniem pliku pomocy do LibreOffice 3.5.3 .Podczas
> instalacji pojawia się komunikat o błędzie następującej treści : Błąd
> 1714 . Nie można usunąć starszej wersji LibreOffice 3.5 Help Pack
> (Polish). Skontaktuj się z zespołem pomocy technicznej. Mimo
> odinstalowanie starszych wersji LibreOffice oraz pliku pomocy. Proszę o
> pomoc w rozwiązaniu tego problemu .
>
> z poważaniem
>
> Tadeusz Krajewski
>
> --
> Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@pl.libreoffice.org
> Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
> List archive: http://listarchives.libreoffice.org/pl/users/
> All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted
>

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@pl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/pl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

References:
[pl-users] PomocTadeusz Krajewski <tadeusz.krajewski@o2.pl>
Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.