[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [pl-users] Zapytanie


W dniu 2011-12-07 09:40, Zbigniew Lech pisze:
Szanowni Państwo!

Posiadam program Libre Office 3.4.Jak mogę ustawić zgodność z programem
Microsoft Word?

Z poważaniem
Zbigniew Lech

On jest zgodny sam w sobie. Nic się nie ustawia.

Jesli posiada Pan dokument Worda/Excela LibreOffice sam go otworzy. Oczywiście 100% zgodności nie będzie, ponieważ Microsoft ma zamknięty kod swoich aplikacji i nie jest zainteresowany tym, by inne pakiety mogły go swobodnie odczytywać - taki monopolista.

Natomiast gdy stworzy Pan dokument w Libre Office przy zapisywaniu proszę po prostu wybrać opcję "zapisz jako" a potem wybrać format zapisu Word/Excel 97 lub podobny a bez problemu odczyta go Pan w MSOffice

Libre Office posiada własny udokumentowany jako open format zapis dokumentów - znany wszystkim producentom. I znowu kłania się polityka Microsoftu, który nie jest zainteresowany przenośnością.

Niezgodności najczęściej pojawiają się jeśli chodzi o marginesy i krój pisna, który powoduje czasami, że zwykle jedna linijka nie mieści się na stronie i może być już na następnej. Po drobnej korekcji marginesów zwykle nie mam już żadnych problemów, by dokument wyglądał jak w oryginale.

Pozdrawiam Konrad Buzak

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@pl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/pl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Follow-Ups:
Re: [pl-users] ZapytanieBartosz Pietraszko <vojski@gmail.com>
References:
[pl-users] ZapytanieZbigniew Lech <zbigniew_lech@interia.pl>
Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.