[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [nl-users] achtergrond bij e-mailadres


Op donderdag 4 april 2019 22:13 schreef Michel Beekman:

Telkens als ik een e-mailadres type in een tekstdocument of een
werkblad krijgt dat automatisch een grijze achtergrond en komt er als
ik daarop klik een leeg e-mailformulier ter invulling op het scherm.
Kan ik die achtergrond en link uitschakelen en zo ja hoe moet dat?
Het staat zo vreemd als ik een document wil maken waarin ee
emailadres wordt vermeld. Bij voorbaat dank voor uw moeite en met
vriendelijke groet,

Je kunt de link uitschakelen door de cel te selecteren, gevolgd door Opmaak, Directe opmaak wissen.

Alex.


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

References:
[nl-users] achtergrond bij e-mailadresMichel Beekman <mben@wxs.nl>
Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.