[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [nl-users] odt docx odp pptx


Dag allen,

Dank voor jullie informatie.
Wat betreft xlsx heb ik niet gezien dat er iets veranderd was, het was meer
mijn vrees omdat dat bij odp<->pptx was gebeurd. Vandaar mijn vraag.
@Cor Nouws <oolst@nouenoff.nl> wat bedoelde je dat het belangrijk is om
voor te bereiden bij afwisselend werken tussen odp en pptx

Hartelijke groet,

Roberto

Op do 18 okt. 2018 om 21:39 schreef Cor Nouws <oolst@nouenoff.nl>:

> Dag Roberto,
>
> P. Roberto Bakker schreef op 18-10-18 om 16:03:
>
> > Laatst crashte een .docx-document, en ik las in het forum dat het beter
> is
> > om het in odt te bewerken en dan als het gereed is dan op te slaan als
> > .docx.
>
> Een bijzonder advies :)
> In LibreOffice worden regelmatig zaken verbeterd (en uitgebreid).
> Belangrijke bron van 'informatie' zijn gebruikers die bijzondere zaken
> melden. Het crashen van een docx bestand (en sowieso) is niet normaal.
> Dus het maken van een bugmelding is nuttig!
> https://bugs.documentfoundation.org/enter_bug.cgi?product=LibreOffice
>
> > Dit deed ik ook zo bij een presentatie: eerst als .odp en vervolgens
> > opslaan in .pptx. Echter, toen zag de presentatie er anders uit, tekst
> was
> > soms niet meer zichtbaar bv. Maw, dan leek het mij toch beter om meteen
> in
> > .pptx te gaan werken.
>
> Het (afwisselend) werken met odp en pptx kan wel, maar dan zou ik
> adviseren om het voor te bereiden.
>
> > Ik werk met spreadsheets voor statistische analyses: wat moet ik doen?
> > Eerst in .ods en dan opslaan in .xlsx voor analyse? - maar is er iets
> > veranderd in .xlsx net als wat bij .odp -> .pptx. Dat zou niet goed zijn.
>
> In algemene zin is het antwoord dat er niets verandert.
> Uitwisseling met microsoft-excelbestandsformaten wordt goed ondersteunt.
> En zijn dan ook allerlei functies toegevoegd de afgelopen jaren,
> Excel-bugs geïntroduceerd (voor het werken in MS-bestanden) etc.
> Maar er doen zich soms situaties voor waarbij nog verbetering mogelijk is.
>
> > Klopt mijn redenering en zo ja, wat moet/kan ik doen?
>
> Nadenken over je werkwijze - anderen geven al enige hints - en vooraf
> wat testen.
>
> Ik hoop dat je dit op weg helpt.
> met een vriendelijke groet,
> Cor
>
> --
> Cor Nouws
> GPD key ID: 0xB13480A6 - 591A 30A7 36A0 CE3C 3D28 A038 E49D 7365 B134 80A6
> - vrijwilliger https://nl.libreoffice.org
> - volunteer https://www.libreoffice.org
> - Member Board The Document Foundation
> - http://www.nouenoff.nl / https://www.mijncloudoffice.nl
>

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Follow-Ups:
Re: [nl-users] odt docx odp pptx"Alex Plantema" <alex.plantema@xs4all.nl>
References:
[nl-users] odt docx odp pptx"P. Roberto Bakker" <robertobakker@gmail.com>
Re: [nl-users] odt docx odp pptxCor Nouws <oolst@nouenoff.nl>
Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.