Date: prev next · Thread: first prev next last
2020 Archives by date, by thread · List index


Beste Kees Kriek, ik heb een adreslijst in een calc bestand maar nu wil ik
adresstickers printen op een vel van Avery stickers van 24 op één vel hoe
kan ik uit het calc bestand waarin ik de adressen op postcode heb
gesorteerd dit printen?
Ik zie in het menu bij bestand, nieuw, etiketten en dan wordt er gevraagd
een database aan te maken maar dan geeft het aan dat java het database
bestand niet gekoppeld heeft en dan gebeurt er niets.
Heeft u voor mij een antwoord hoe ik dit oplos.
Ik gebruik reeds jaren LibreOffice

Vrede en alle goeds,
en vriendelijke groet, Kees Haremaker
[image: qrcode]
   eigen website

m:   0653 906756
e:    kees@haremaker.nl
e:    cjhharemaker@gmail.com
w.   www.haremaker.nl
Denk aan het milieu alvorens te printen / Before printing think of the
environment


Op di 8 dec. 2020 om 08:39 schreef Kees Kriek <kees538@gmail.com>:

Allen


Aan de Basishandleiding voor LibreOffice versie 7.0, is hoofdstuk 5,
Kennismaken
met Calc, toegevoegd.


De handleidingen voor LibreOffice zijn te vinden op:
https://nl.libreoffice.org/ondersteuning/documentatie/


Met vriendelijk groet,

Kees

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy


-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.