Date: prev next · Thread: first prev next last
2020 Archives by date, by thread · List index


Hai Ivo,

Ik kan je vraag niet beantwoorden - ik weet het antwoord niet. Maar misschien heb je ook iets aan het volgende...

LibreOffice heeft natuurlijk een "gebruikers-profiel"... Op een bepaalde plaats bewaart LibreOffice persoonlijke zaken en persoonlijke instellingen van jou. Waar dat "gebruikers-profiel" staat op je computer, hangt er van af welk besturingssysteem je gebruikt. De Document Foundation heeft er een stuk over geschreven - heel duidelijk https://wiki.documentfoundation.org/UserProfile/nl .

Welnu, dat gebruikers-profiel zit in een map en die heet "libreoffice". Daarin zit een map en die heet "4". In deze map "4" zit dan een map "user" en daarin vindt je een aantal mappen.

Eén van die mappen heet "template". In deze map "template" vind je alle opmaakprofielen. Veel gebruikte en weinig gebruikte. Misschien is het makkelijk om daar op te ruimen... (misschien wel slim om ze van te voren even allemaal ergens anders heen te kopiëren. Mocht je spijt krijgen...)

Pieter.


Op 29-11-2020 om 13:51 schreef Ivo ten Hagen:
Is er een tool om ongebruikte opmaakprofielen te verwijderen>


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.