Date: prev next · Thread: first prev next last
2020 Archives by date, by thread · List index


Dag Kees,

Allereerst een bedankje voor het werk wat jullievoor ons doen.
 
ik heb het volgende probleem: ik kan hoofdstuk 16 werken met hoofddocument niet installeren. Ik ben 
op zoek gegaan waarom dat niet kan. Wat blijkt het adres in de adres balk klopt niet. Hier staat 
een https vermeld, bij de overige staat deze tekst: The Document Foundation Nextcloud.
Ik heb geprobeerd om deze tekst in te voeren maar dat lukt niet. De https is niet te verwijderen.

Kun je hulp bieden?

M.vr.gr.

Jan Geenen

geenenjw@planet.nl

On 23 Aug 2020, at 09:27, Kees Kriek <kees538@gmail.com> wrote:

Allen


Aan de Handleiding voor Writer, voor LibreOffice versie 6.4 zijn hoofdstuk
16, Werken met hoofddocumenten, hoofdstuk 17, Werken met velden, hoofdstuk
18, Formulieren in Writer, hoofdstuk 19, Werkbladen, diagrammen en
objecten, hoofdstuk 20, Writer instellen en hoofdstuk 21, Writer aanpassen,
toegevoegd.


De handleidingen voor LibreOffice zijn te vinden op:
https://nl.libreoffice.org/ondersteuning/documentatie/


Met vriendelijk groet,

Kees
<https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=webmail>
Virusvrij.
www.avast.com
<https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=webmail>
<#DAB4FAD8-2DD7-40BB-A1B8-4E2AA1F9FDF2>

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy


-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.