Date: prev next · Thread: first prev next last
2020 Archives by date, by thread · List index


Een presentatie maken met tekst, plaatjes en audio gaat onder linux met
LO Impress.

Tot zover goed.

Maar als ik dit opsla als een powerpoint file ppt of pptx, dan zie ik de
melding dat er gegevens verloren gaan.

Dan hoor ik dus geen muziek in powerpoint.

Is dat wel mogelijk?

Of moet ik dan deze file online van odp naar pptx converteren? Dit moet
dan toch ook binnen linux kunnen?

Dit is een test, dus nog niet een definitief exemplaar.

Graag wat info.

met vriendelijke groet

Wim ter Haar

PS, In Corona tijd is het saai in het clubleven, Daarom wat opvrolijken
met wat presentaties.


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.