Date: prev next · Thread: first prev next last
2020 Archives by date, by thread · List index


Ik heb al een andere muis geprobeerd, werkt nu wel lekker.

Maar ik heb nog iets anders ontdekt.

Mijn vriend stuurt een xxx.odt file ingepakt als zip en met wetransfer verzonden.

Op de Imac wordt dit document dan geopend als word document. Ra, ra, hoe kan dat?

Is er dan toch wat in de instellingen op de Imac.


groet SPW

Op 01-07-2020 om 22:22 schreef sjaak ten Thij:
Al een andere muis geprobeerd? Treed het probleem ook op bij gebruik van touchpad?
Zoniet is het niet een  probleem van  libreoffice.

________________________________
Van: Frits Siewers <frits.siewers@gmail.com>
Verzonden: woensdag 1 juli 2020 20:17
Aan: users@nl.libreoffice.org <users@nl.libreoffice.org>
Onderwerp: Re: [nl-users] Muis beweging op Imac

Nieuwen batt in je muis ??

--
   Mvg
   Frits Siewers
   Linux is FunOp 01-07-2020 om 20:40 schreef Wim ter Haar:
Beste users,

Waar zit het addertje dat de muisbediening in Libre Office schokkerig werkt.
Hinderlijk.
Wie weet de oplossing

Groet Spidey Westland, Wim


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.