Date: prev next · Thread: first prev next last
2020 Archives by date, by thread · List index


Om te zien wat je precies bedoelt heb ik gekeken in het document 'Kennismaken met Draw'.
(Heb ik toevallig vanmorgen iets in gezocht - en gevonden!).
De pictogrammen zijn goed en geven voor mij geen storend effect voor de tekst - m.a.w. houden zo.

Overigens verrassend voor mij de opmerking dat het pictogram er bij sommige gebruikers anders kan uitzien..... Het gebruik van een pdf is toch juist om verschillen in de diverse systemen
te vermijden!?
Groet,
Paul

Op 1-7-2020 om 08:48 schreef Kees Kriek:
Allen


In de handleidingen wordt tijdens het beschrijven van pictogrammen vaak een
voorbeeld (plaatje) van dit pictogram in de regel achter de naam gezet. Dit
om het makkelijker te maken dit pictogram op de werkbalk te vinden.


Dit heeft echter 2 nadelen:


1- Voor het maken van de handleidingen wordt een bepaalde pictogrammenset
gebruikt. Nu is dat Karasa jaga en vanaf LibreOffice 7 wordt dat Colibre
(standaard voor Windows). Het kan dus zijn dat de gebruiker een andere
pictogrammenset gebruikt, waardoor het bewuste pictogram er bij de
gebruiker anders uit ziet. Wellicht wordt het vinden van het pictogram
daardoor alleen maar lastiger.


2- Het voorbeeldpictogram is vaak wat groter dan de tekst, waardoor er wat
meer witruimte ontstaat boven en/of onder die regel. Daarvoor hebben we
twee keuzes.

     1- Dit is geen probleem en kunnen we zo laten

     2- Verklein de pictogrammen tot de tekenhoogte, zodat er geen witruimte
ontstaat.


Graag hoor ik van jullie of je de pictogrammen wilt behouden en zo ja wat
te doen met de witruimte.


Met vriendelijke groet,

Kees

<https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=webmail>
Virusvrij.
www.avast.com
<https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=webmail>
<#DAB4FAD8-2DD7-40BB-A1B8-4E2AA1F9FDF2>


--
Groet,
*/Paul Strucks/*
Mijdrecht--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.