Date: prev next · Thread: first prev next last
2020 Archives by date, by thread · List index


Hallo Erik,

Je mag mij het bestand wel toesturen dan wil ik even bekijken of in mijn versie hetzelfde probleem 
aanwezig is.

Groetjes, Henk.

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Erik Rörsch <erik@rorsch.nl> 
Verzonden: woensdag 10 juni 2020 20:58
Aan: users@nl.libreoffice.org
Onderwerp: [nl-users] raar probleem met

ik lees en volg tot nu toe vrijwel alleen maar wat jullie voor probleempjes tegen komen, meestal 
ook voor mij relevant, dank dus.
maar dit probleem heb ik sinds vanochtend:
ik kreeg een doc file met daarin allerlei bewerkingen die ik moest goed of afkeuren voor de 
schrijvers. Maar het lukte mij niet om ze allemaal tegelijk goed te keuren (want ze waren allemaal 
goed namelijk) nu moest ik van de hand,
40 minuten lang, alles stuk voor stuk goedkeuren.
optie; alle wijzigingen accepteren of verwerpen ik heb precies de help-handleidingen gevolgd online 
hierover, maar niets werkte.
iemand een oplossing?
ik kan de originele tekst sturen, die is niet geheim of zo.
gr

erik

--
Erik Rörsch,Minicitiist
Korenbloemlaan 48
2343 VE Oegstgeest
The Netherlands

Tel mobile: + 31 6 24 24 22 24
Whatsapp: + 31 6 24 89 16 41
Skype: minicitiist
We do not answer anonymous phone calls!


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy


-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.