Date: prev next · Thread: first prev next last
2020 Archives by date, by thread · List index


Gevonden, het ging om een frame. Ik Danones functie van tekstvak dan niet, maar dat is voor later. 
Sorry voor de overbodige vraag

Met vriendelijke groet,
Ivo ten Hagen

Op 29 apr. 2020 om 07:17 heeft Ivo ten Hagen <ith@pehabo.nl> het volgende geschreven:

´╗┐Beste mensen,

Als ik een tekstvak invoer met een lijn eromheen, staat de tekst akelig dicht op die lijn/kader. 
Naar mijn weten kon ik vroeger instellen in zo'n vak wat de afstand toit de tekst was, maar ik 
kan die instelling niet meer vinden. Weet iemand hoe ik dit kan aanpassen?

Met vriendelijke groet
Ivo ten Hagen


-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.