Date: prev next · Thread: first prev next last
2020 Archives by date, by thread · List index


Op maandag 27 april 2020 16:52 schreef pieter:

Ik had precies dit soort dingen wel gezien, uitgebreid zelfs, voordat
ik mijn vraag aan de mailing list stelde
https://wiki.openoffice.org/wiki/Documentation/nl/How_Tos/Calc:_functie_AFRONDEN
. Ik snapte er alleen niks van. En nu realiseer ik me waarom.
Ik lees daar bijvoorbeeld:

*AFRONDEN(2,348; 2)

*Voor een normaal mens, die weleens met spreadsheets gewerkt heeft, is
dit misschien gesneden koek. Maar voor mij helemaal niet! Het snelle
en eenvoudige antwoord dat ik op mijn vraag kreeg van Kees maakte
alles duidelijk. Deze string *AFRONDEN(2,348; 2) *zou achter de "="
kunnen staan waarmee je de formule begint.
En nog een misverstand van mijn kant: er staat "2 , 348 ; 2" . Ik werd
nog het meest in de war gebracht door de plaatsing van de cijfers zie
ik nu. Er wordt namelijk bedoeld *=AFRONDEN((formule of
invoer-waarde); 2). *Ik zag dit gewoon niet. Voor mij was het
voorbeeld niet duidelijk. De oorzaak is ook dat mijn systeem dit
voorbeeld weergeeft alsof overal spaties tussen staan, wat helemaal
niet zo is, waardoor ik helemaal op het verkeerde been gezet werd.

Met een getallenvoorbeeld wordt het duidelijkst uitgelegd wat het resultaat is.
Spaties mogen er best in staan, maar niet binnen een getal, string of functienaam.
Ook de tweede parameter hoeft geen getal te zijn, een formule mag ook.

Alex.


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.