Date: prev next · Thread: first prev next last
2020 Archives by date, by thread · List index


Hi Pieter

Dat kan met de formule =AFRONDEN((A3/B7);1)

Groeten, Kees

<https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=webmail>
Virusvrij.
www.avast.com
<https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=webmail>
<#DAB4FAD8-2DD7-40BB-A1B8-4E2AA1F9FDF2>

Op zo 26 apr. 2020 om 06:49 schreef pieter <pieterkristensen@gmail.com>:

Hallo allemaal!
Ik ben op z'n zachtst uitgedrukt niet zo'n virtuoos met Calc. Ik weet
meer dan helemaal niks, ik kan ook wel heel eenvoudig iets doen maar dan
heb je het ook gehad.

Nu heb ik een vraag:
Stel ik ga een cel bewerken - ik maak een formule die deze cel moet gaan
vullen, is het dan mogelijk om METEEN IN DE FORMULE VAN DIE CEL te
bepalen dat de uitkomst van deze formule moet worden afgerond op,
bijvoorbeeld, één decimaal.
Ik vond, en dat werk ook goed, dat ik de uitkomst van de formule naar
deze cel laat gaan, en DEZE cel dan weer als basis voor de
formule-in-een-andere-cel gebruiken. Namelijk de formule: afronden.
Maar is het mogelijk om bijvoorbeeld de formule "=(A3/B7)" aan te vullen
met: "en dat afronden op één decimaal"?
Pieter

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy


-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.