Date: prev next · Thread: first prev next last
2020 Archives by date, by thread · List index


Hi Pieter

Je zegt dat je niets over grafieken (diagrammen) kan vinden in de
handleiding voor Calc.
Echter is er een specifiek hoofdstuk hiervoor.
Dat is Hoofdstuk 3, Diagrammen en grafieken maken.
Je vindt de handleidingen hier:
https://nl.libreoffice.org/ondersteuning/documentatie/

Groeten, Kees

<https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=webmail>
Virusvrij.
www.avast.com
<https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=webmail>
<#DAB4FAD8-2DD7-40BB-A1B8-4E2AA1F9FDF2>

Op do 2 apr. 2020 om 18:43 schreef pieter <pieterkristensen@gmail.com>:

In het menu, onder /invoegen zie je "diagram". Dan opent het
hulpprogramma om een grafiek (diagram) in te voegen. Je moet aan de hand
van dit hulpprogramma gaan lopen. Even goed kijken...

Succes!

Pieter

Op 02-04-2020 om 18:36 schreef Pieter Padmos:
Beste gebruikers,

Hoe maak ik een grafiek in Libre Office Calc?

Ik heb me suf gezocht bij de algemene handleiding en de handleiding
voor Calc, maar kon niets vinden.
En ik heb alle data in Calc gereed.

Ik hoop dat iemand van jullie het antwoord weet!?

*Hartelijke groet van Pieter Padmos, Paulus Buyslaan 24, 3818 LD
Amersfoort. Tel. (+31)(0)334619868*


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.