Date: prev next · Thread: first prev next last
2020 Archives by date, by thread · List index


Beste allemaal,

In deze corona-tijden krijgt onze zoon vandaag een powerpoint (.pptx) toegestuurd, waarin een docent de dia's sprekend van uitleg voorziet.

Ik zie in de presentatie een geluidssymbool, en als ik dat aanklik krijg ik rechtsboven een afspeelmogelijkheid te zien, maar er wordt niets afgespeeld als ik daar op "play" druk.

Geluid an sich in Impress werkt wel: als ik een testdia met geluid maak, en die afspeel, krijg ik het geluid wel.

Iemand een idee hoe ik dat bij deze Powerpoint ook voor elkaar krijg?

Alvast dank!

Jogchum


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.